Color
Text

FAQ

DI MANAKAH MAKLUMAT MENGENAI JADUAL PEMBERSIHAN KAWASAN BOLEH DIDAPATI

MAKLUMAT MENGENAI JADUAL PEMBERSIHAN KAWASAN BOLEH DILIHAT DI PAPAN KENYATAAN YANG DILETAKKAN DI SETIAP TAMAN DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MPKS DAN LAMAN WEB MPKS DI www.mpks.gov.my

APAKAH FUNGSI UNIT KAWALAN VEKTOR, MPKS?

UNIT KAWALAN VEKTOR, MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR  BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN AKTIVITI KAWALAN DAN PENCEGAHAN WABAK PENYAKIT-PENYAKIT BAWAAN VEKTOR. UNIT INI BEKERJASAMA DENGAN PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA SELANGOR DALAM MENJALANKAN AKTIVITI 'FOGGING' DAN SEMBURAN ULV BAGI MENGELAKKAN BERLAKUNYA WABAK DEMAM DENGGI. SELAIN ITU, UNIT INI JUGA MELAKUKAN KERJA-KERJA 'ABATING' DAN MENERIMA SERTA BERTINDAK KEPADA ADUAN BERKAITAN KACAUGGANGGU SEMAK-SAMUN DAN KACAUGANGGU PUNCA-PUNCA BAWAAN PENYAKIT.

APAKAH PROGRAM-PROGRAM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN BELIA DAN MASYARAKAT?

·       MERANCANG, MENYELARAS, DAN MELAKSANAKAN PROGRAM – PROGRAM BERKAITAN BELIA, SUKAN, KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN.

 

·       ANTARA PROGRAM YANG DILAKSANAKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 

         i.        SUKAN JKP DAN PELBAGAI PERTANDINGAN SUKAN.

      ii.        PROGRAM REKREASI.

   iii.        BENGKEL TARIAN/ TEATER/ PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN

      iv.        SAMBUTAN PELBAGAI PERAYAAN (HARI RAYA AIDILFITRI/ DEEPAVALI/ HARI WANITA/ HARI BELIA/ HARI OKUDAN SEBAGAINYA.

         v.        MENGADAKAN KELAS/ BENGKEL KEMAHIRAN SEPERTI JAHITAN/ MASAKAN/ KRAFTANGAN.

      vi.        MENGADAKAN AKTIVITI BERSAMA PENDUDUK SEPERTI KEBUN KOMUNITI/ PERTANDINGAN LANSKAP/ PERTANDINGAN KEJIRANAN TERBAIK DAN GOTONG ROYONG

BAGAIMANAKAH CARA UNTUK MEMOHON JAWATAN KOSONG DI MPKS?

·       MAKLUMAT KEKOSONGAN JAWATAN DI MPKS BOLEH DIPEROLEHI MELALUI IKLAN JAWATAN KOSONG DI AKHBAR TEMPATAN UTAMA.

 

PEMOHON JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB MPKS DI www.mpks.gov.my

BAGAIMANAKAH CARA PELAJAR DARI PUSAT PENGAJIAN TINGGI AWAM/SWASTA MEMOHON UNTUK MENJALANI LATIHAN PRAKTIKAL DI MPKS?

·       PELAJAR YANG BERMINAT MENJALANI LATIHAN PRAKTIKAL DI MPKS BOLEH MENGEMUKAKAN PERMOHONAN RASMI MELALUI IPT MASING-MASING KE MPKS BESERTA DENGAN SEKEPING GAMBAR.

·       E-MEL KE j[email protected]

BAGAIMANA CARA JIKA INGIN MEMBUAT PENGUBAHSUAIAN RUMAH?

·         MENJELASKAN BAYARAN CAGARAN PELAN (DEPOSIT) TAMBAHAN DAN UBAHSUAI RUMAH.

                

·         SETELAH PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI TELAH DILULUSKAN, PIHAK ARKITEK / PELUKIS PELAN BANGUNAN BERDAFTAR PERLU MENGEMUKAKAN BORANG B, 4 HARI SEBELUM KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DIJALANKAN DI TAPAK.            

                                                            

·         UNTUK MAKLUMAT LANJUT ATAU PERTANYAAN KEPERLUAN TEKNIKAL, BOLEH HUBUNGI JABATAN KAWALAN BANGUNAN DI TALIAN 03-32891439 SAMB. 214/218/227              

·         ATAU BOLEH LAYARI LAMAN SESAWANG MPKS DAN MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN KELULUSAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BANGUNAN MPKS.

BERAPA LAMAKAH TEMPOH BAGI PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG?

·         TEMPOH BAGI PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG ADALAH 57 HARI DENGAN SYARAT DOKUMEN ADALAH LENGKAP.    

 

·         TEMPOH BAGI PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG SERENTAK DENGAN PELAN KERJA TANAH / INFRASTRUKTUR DAN PELAN BANGUNAN ADALAH 80 HARI (SELARAS DENGAN PIAGAM OSC)

APAKAH URUSAN YANG DITERIMA DAN DIPROSES OLEH KAUNTER UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)?

 

  URUSAN YANG DITERIMA DAN DIPROSES OLEH KAUNTER UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) ADALAH SEPERTI BERIKUT :


SIAPAKAH PEMOHON KEPADA OSC ONLINE?

PEMOHON IALAH ORANG BERKELAYAKAN YANG MENGEMUKAKAN PERMOHONAN KEPADA PBT SELARAS PERUNTUKAN AKTA-AKTA YANG BERKAITAN, DI ANTARANYA TERMASUK ARKITEK, JURUTERA, PERANCANG DAN JURUUKUR TANAH.

BAGAIMANAKAH CARA BAYARAN KOMPAUN BOLEH DIBUAT?

·       BAYARAN KOMPAUN BOLEH DIBUAT SECARA TUNAI, WANG POS,KIRIMAN WANG ATAU BANK DERAF.          

 

·       BAYARAN MELALUI CEK ADALAH TIDAK DITERIMA