Color
Text

Ketua Pegawai Digital (CDO)

TPr Mohamad Yusli bin Askandar A.I.S.,P.P.C
Setiausaha

Majlis Perbandaran Kuala Selangor,
Jalan Majlis,
45000 Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan

03-3289 1439
03-3289 1101
setiausaha [at] mpks.gov.my

 

Peranan dan tanggungjawab CDO adalah seperti berikut:

1. Peneraju perubahan melalui Penjajaran pelan Strategik ICT (ISP) MPKS dengan keperluan ISP Kementerian/Negeri,   Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik MPKS dan ISP Sektor Awam;

2. Melaksana penggunaan Dasar, Standard dan Amalan terbaik ICT;

3. Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam Sistem penyampaian perkhidmatan Whole-of-Government;

4. Melaksana Inovasi melalui Aplikasi, Infrastruktur dan Keselamatan ICT