Color
Text

Direktori Staf

YANG DIPERTUA (54 TERBUKA)

PENGURUSAN

03-32891439

ydp [at] mpks.gov.my

RAHILAH BINTI RAHMAT S.M.S., A.M.S.,
SETIAUSAHA (N48)

PENGURUSAN

03-32891439

myusli [at] mpks.gov.my

TPr. HJ. MOHAMAD YUSLI BIN ASKANDAR A.I.S., P.P.C.